Regulamin i formularz zgłoszeń

REGULAMIN KONKURSU

 1. OGÓLNOPOLSKA NAGRODA LITERACKA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Oświęcim`2017

 1. Nagrodę przyznaje się:
 • polskiemu autorowi,
 • za książkę literacką (a więc nie popularnonaukową, ani edukacyjną) dla dzieci młodszych (na poziomie szkoły podstawowej),
 • opublikowaną po raz pierwszy w roku poprzedzającym kolejną edycję nagrody,
  tj; w 2016 r., (za książkę opublikowaną po raz pierwszy nie uznaje się nowych antologii opublikowanych wcześniej w różnych źródłach utworów),
 • Jury ocenia książki pod kątem nawiązania do idei i charakteru pisarstwa patrona Nagrody. Pożądane są utwory pogodne, przesycone humorem i optymizmem, kontynuujące tradycje pisarskie patrona Nagrody mające wpływ na kształtowanie tożsamości kulturowej i narodowej, będącej źródłem wiedzy, wpisujące się we wrażliwość i potrzeby współczesnych odbiorców.
 1. Książki do nagrody mogą zgłaszać wydawcy, biblioteki, autorzy oraz inne zainteresowane osoby
  i instytucje, przesyłając wypełniony formularz wraz z pięcioma egzemplarzami każdego typowanego tytułu pod adresem:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego

GALERIA KSIĄŻKI

 1. Nojego 2B, 32-600 Oświęcim

z dopiskiem : CLD Nagroda Literacka

 1. Termin nadsyłania książek i zgłoszeń upływa z dniem 14 kwietnia 2017 r.
 2. O przyznaniu nagrody decyduje Jury powołane przez organizatora. Laureat otrzymuje pamiątkową statuetkę Koziołka Matołka, dyplom honorowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości ustalonej przez organizatora. Ceremonia wręczenia Nagrody odbędzie się we wrześniu 2017 r.
  w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu.

 

ZGŁOSZENIE DO

 1. OGÓLNOPOLSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

OŚWIĘCIM` 2017

 

Dane zgłaszającego Tytuł

Książki

Autor Nazwa wydawnictwa Rok wyd. Ilość egz.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Oświadczam, iż zgłoszenie książek do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie ich okładek oraz wizerunków autorów. Wydawca zgłaszanej książki wyraża zgodę na publiczne prezentowanie jej fragmentów w celach informacyjnych i podczas działań promocyjnych książki w zakresie czytelnictwa najmłodszych, a między innymi: podczas Gali 24. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego, w Radio Oświęcim, podczas warsztatów edukacyjnych, w grach mobilnych/terenowych oraz na stronie internetowej MBP/CLD, portalach społecznościowych, urządzeniach mobilnych – zgodnie z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIMI PRAWACH POKREWNYCH z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83) (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 666 z 16 maja 2016r.).

Organizator oświadcza, że organizacja 24. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej oraz wszelkie działania z nią związane są niekomercyjne.

 

* Dotyczy wydawców posiadających prawa autorskie do zgłaszanych konkretnych publikacji.

Data, podpis …………………………………………………

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie PDF (kliknij TUTAJ).

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytet: Promocja czytelnictwa.

 

 

Reklamy