Program konferencji i formularze zapisu na stoliki eksperckie – Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu
Goethe-Institut w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zapraszają na międzynarodową i interdyscyplinarną konferencję:
„Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska”

Oświęcim, 19 i 20 października 2017 roku Czytaj dalej Program konferencji i formularze zapisu na stoliki eksperckie – Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska

Reklamy

Zaproszenie na międzynarodową i interdyscyplinarną konferencję: „Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska”

plakat A4_FINAL_WWWMiejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu

Goethe-Institut w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zapraszają na międzynarodową i interdyscyplinarną konferencję:

„Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska”

Oświęcim, 19 i 20 października 2017 roku

Celem konferencji jest wieloaspektowe przebadanie wzajemnych relacji niemieckiej i polskiej współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży (sekcja referatów/teoretyczna), a także przekazania uczestnikom spotkań praktycznych wskazówek dotyczących pracy z książkami niemieckich autorów, psychologicznych motywacji dzieci i młodzieży do czytania, przygotowania i organizacji akcji promujących czytanie oraz diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej (sekcja praktycznego działania).

Na konferencję zapraszamy badaczy literatury dla dzieci i młodzieży, tłumaczy, a także bibliotekarzy, nauczycieli, edukatorów oraz studentów (studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich).

Konferencja podzielona będzie na część teoretyczną (wystąpienia badaczy i znawców literatury z Niemiec oraz z Polski) oraz praktyczną, w ramach której przewidziano spotkania przy stolikach eksperckich, a także wykład i zajęcia z gamfikowania literatury, czyli tworzenia mobilnych gier miejskich na podstawie tekstów literackich.

  Czytaj dalej Zaproszenie na międzynarodową i interdyscyplinarną konferencję: „Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska”